Proiect POR

DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII PAN MED S.R.L
PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE”, SMIS 117187

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul general al proiectului: Îmbunatațirea calitativa si diversificarea tipurilor de servicii medicale prin introducerea unor servicii integrate în domeniul medicina interna (servicii de endoscopie, colonoscopie) si cardiologie.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dotarea cu aparatura medicala moderna a policlinicii, respectiv achizitia unui numar de 3 echipamente medicale, server + PC, pompa apa-caldura;
2. Introducerea de noi servicii medicale;
3. Cresterea gradului de accesibilitate la serviciile medicale oferite, precum si cresterea numarului de pacienti care sa solicite serviciile medicale deserviti de 2 cabinete noi create.

Rezultatele Proiectului:

1. Dotarea cu echipamente tehnologice necesare desfasurarii activitatii;
2. 3 contracte individuale de munca cu norma intreaga, incheiate pe perioada nedeterminata, din care cel putin 1 contract va fi destinat persoanelor incadrate in categoriile defavorizate;
3. Contractarea de servicii de specialitate pentru realizarea investitiei;

Perioada de incepere:

Proiectul a început în data de 01.08.2017, contractul de finanțare fiind semnat în data de 21.05.2018.

Perioada de implementare:

Proiectul s-a derulat in perioada 01.08.2017 – 28.02.2020

Valoarea proiectului:

Valoarea totala a proiectului a fost de 1.547.904,84 lei;
Valoarea finantarii nerambursabile: 1.096.541,70, din care:
– 932.060,45 lei Contribuție UE;
– 164.481,25 lei Contribuție națională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României